Make your own free website on Tripod.com
Depot collectie > Dossiers > Terrorisme

Literatuur Dossier Terrorisme

Om deze titels te kunnen aanvragen is lidmaatschap van de KB vereist. Het merendeel van deze titels is alleen raadpleegbaar in de KB. Uit deze uitgaven kunnen kopieŽn worden aangevraagd door middel van een Bestelformulier.
Gebruik voor vragen over de dienstverlening het e-mail formulier onder vermelding van 'Dossiers' of bel 070-3140310.

Titels Terrorisme Algemeen

Verdediging tegen bioterrorisme / [Gezondheidsraad].
Den Haag : Gezondheidsraad, 2001. - 32 bl. ; 30 cm Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. - Nr. 2001/16. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 90-5549-380-5

Aviation terrorism : historical survey, perspectives and responses / Jin-Tai Choi.
New York : St. Martin's Press ; Basingstoke [etc.] : Macmillan, 1994. - XIII, 255 p. : tab. ; 23 cm Oorspr. thesis St. Andrews University, 1992. - Lit. opg.: p. 238-249. - Index. ISBN 0-312-10072-8 (St. Martin's) ISBN 0-333-59851-2 (Macmillan)

Crying wolf? : assessing unconventional terrorism / Marianne van Leeuwen.
The Hague : Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2000. - 78 p. ; 21 cm. - (Study / Clingendael Institute ; 12) Met lit. opg. ISBN 90-5031-077-X

Nuclear terrorism : a threat assessment for the 21st century / Gavin Cameron.
Basingstoke [etc.] : Macmillan ; New York, NY : St. Martin's Press, cop. 1999. - XI, 200 p. ; 23 cm Bibliogr.: p. 185-193. - Met lit opg., reg. ISBN 0-333-74850-6 (Macmillan) ISBN 0-312-21983-0 (St. Martin's)

The alleged transnational criminal : the second biennial international criminal law seminar / ed. Richard D. Atkins.
The Hague : Nijhoff, cop. 1995. - XXI, 449 p. : ill. ; 25 cm Uitg. in samenw. met International Bar Association. - Second Biennial Alleged Transnational Criminal seminar of the International Bar Association held in May 1993 in Madrid, Spain. - Met bijdrage in het Spaans. ISBN 0-7923-3409-4 geb.

Terrorisme en politieke verantwoordelijkheid : gijzelingen, aanslagen en ontvoeringen in Nederland / E.R. Muller.
Arnhem : Gouda Quint, [1994]. - XIV, 484 p. : ill. ; 25 cm Ook verschenen als proefschrift Leiden, 1994. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-387-0270-1

Violence, terrorism, and justice / edited by R. G. Frey & Christopher W. Morris.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 1991. - X, 319 p. : tab. ; 23 cm. - (Cambridge studies in philosophy and public policy) Papers from a conference held at Bowling State University in the fall of 1988. - Lit. opg.. ISBN 0-521-40125-9 ISBN 0-521- 40950-0 pbk ISBN 0-521-40125-9

Terrorisme / Christopher Coker ; ill. van Ron Hayward Associates. - 2e herz. dr. / bew. [uit het Engels door] Meindert de Jong.
Kampen : La Riviere & Voorhoeve, 1990. - 32 p. : ill., krt. ; 30 cm. - (Waard om te weten) Vert. van: Terrorism. - Londen : Aladdin Books, 1986. - 1e dr. Nederlandse uitg.: 1987. - Met reg. ISBN 90-6084-633-8 geb.

Le terrorisme contre la democratie / Jean-Francois Revel.
Paris : Hachette, 1987. - xliv, 170 p. ; 18 cm. - (Pluriel, ISSN 0296-2063) Met index. ISBN 2-01-013144-4

The annual on terrorism
ANOT 1: 1986 - .... - Dordrecht [etc.] : Nijhoff, 1987-.... - 24 cm Verschijnt 1 x per jaar. - Uitg. i.s.m. The Anti-Defamation League of B'nai B'rith, The Leon and Marilyn Klinghoffer Memorial Foundation of the Anti-Defamation League of B'nai B'rith, The Institute for Studies in International Terrorism, State University of New York. ISSN 0921-352X = Annual on terrorism

Terrorisme en West-Europa / C.J. Visser.
['s-Gravenhage] : Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", [1986]. - 84 p. ; 21 cm. - (Clingendael cahier ; n.s. 1) ISBN 90-5031-004-4

Democracies against terror : the Western response to state-supported terrorism / Geoffrey M. Levitt ; forew. by Walter Laqueur.
New York [etc.] : Praeger, 1988. - xiv, 142 p. ; 25 cm. - (The Washington papers, ISSN 0278-937X ; 134) Publ. with The Center for Strategic and International Studies, Washington D.C.. - Met index. ISBN 0-275-93021-1 ISBN 0-275-93022-X pbk

Terrorisme in soorten / C.J. Visser.
's-Gravenhage : Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", 1988. - 94 p. ; 21 cm. - (Clingendael cahier ; n.s. 9) Met lit. opg. ISBN 90-5031-016-8

Terrorisme! : het Westen slaat terug / Dobson, Payne ; [vert. uit het Engels door Gert van Wilsum].
Baarn : Mingus, cop. 1984. - 224 p. ; 20 cm Vert. van: Terror! : the West fights back. - Londen : Macmillan, 1982. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-6564-031-2

Informatiemap bij de cyclus Terrorisme als vorm van politiek geweld.
Tilburg : Katholieke Hogeschool, Buro Buitenland, [1982]. - V, 242 p. : ill. ; 30 cm
Titelvariant: Terrorisme als vorm van politiek geweld.

Political terrorism : theory, tactics, and counter-measures / Grant Wardlaw.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1982. - xiii, 218 p. ; 23 cm Publ. for: Australian Institute of Criminology. - Met bibliogr. en reg. - Bibliography: p204-212. - Includes index. ISBN 0-521-25032-3 ISBN 0-521-27147-9 pbk.

Over het terrorisme en de staat : de theorie en praktijk van het terrorisme voor het eerst wereldkundig gemaakt / Gianfranco Sanguinetti ; [vert. uit het Frans naar de oorspr. Italiaanse uitg. door Els van Daele].
Bussum : Wereldvenster, cop. 1982. - 111 p. ; 21 cm Vert. van: Du terrorisme et de l'etat : la theorie et la pratique du terrorisme divulguees pour la premiere fois. - Parijs : [s.n.], 1980. - Oorspr. titel: Del terrorismo e dello stato, Milaan : [s.n.], 1979. ISBN 90-293-9785-3

Violence as communication : insurgent terrorism and the Western news media / Alex P. Schmid, Janny de Graaf.
London [etc.] : Sage Publications ; London ; Beverly Hills : Sage, c1982. - 283 p. ; 22 cm Bibl.: p271-282. ISBN 0-8039-9789-2 ISBN 0-8039-9772-8 pbk

Geweldloosheid en sociaal-revolutionair terrorisme / Han Horstink.
Zwolle : Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, 1981. - 47 p. ; 30 cm. - (SVAG-studies ; 8) Met lit. opg. ISBN 90-6346-508-4

Het netwerk van de terreur : de geheime oorlog van het internationaal terrorisme / Claire Sterling ; [vert. uit het Engels door Parma van Loon].
Baarn : De Kern, cop. 1981. - 286 p., [8] p. pl. : ill. ; 22 cm Vert. van: The terror network. - [S.l.] : Holt, Rinehart & Winston ; Readers Digest, cop. 1981. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-325-0134-8

Insurgent terrorism and the western news media : an exploratory analysis with a Dutch case study / Alex P. Schmid and Janny de Graaf.
Leiden : C.O.M.T., 1980. - VIII, 477 p. ; 27 cm. - (Uitgave, ISSN 1386-1158) Lit. opg. Pbk

Handbook of political conflict : theory and research / edited by Ted Robert Gurr.
New York, N.Y. : Free Press [etc.] ; London : Collier Macmillan, cop. 1980. - IX, 566 p. : ill. ; 26 cm. - (The Free Press series on political behavior) Met bibliogr. en index. ISBN 0-02-912760-2

De terreur van het wapengeweld : organisatie en strategie van het hedendaagse terrorisme / Christopher Dobson, Ronald Payne.
Rijswijk : Elmar, 1979. - 225 p. : ill. ; 22 cm Oorspr. titel: The weapons of terror. - London : MacMillan, 1979. - Bibl.: p. 226. ISBN 90-6120-208-6

Political terrorism and business : the threat and response / edited by Yonah Alexander, Robert A. Kilmarx ; foreword by Ray S. Cline. New York : Praeger Publishers, 1979. - xiii, 345 p. : ill. ; 24 cm. - (Praeger special studies) "Praeger special studies. Praeger scientific". - "Published in cooperation with Georgetown University Center for Strategic and International Studies, and State University of New York Institute for Studies in International Terrorism.". - Includes index. - Bibliography: p. 319-329. ISBN 0-03-046686-5

Aspekte des internationalen Terrorismus als transnationales Problem : dargestellt am Beispiel der terroristischen Geiselnahmen von 1968 bis 1977 : Versuch einer Bestandsaufnahme / von Ulrike Pesch.
Bonn : [s.n.], 1977. - 391 p. ; 21 cm Inaugural-Dissertation Bonn. - Literatuuropgave: p. 365-391.

De terrorist : achtergronden van het terrorisme / Edward Hyams ; [vert. uit het Engels].
Bloemendaal : Nelissen, 1977. - 186 p. ; 21 cm Vert. van: Terrorists and terrorism. - London : Dent, 1975. ISBN 90-244-0611-0

Transnational terror / J. Bowyer Bell.
Washington D.C. : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975. - 91 p. ; 23 cm. - (AEI-Hoover policy studies ; 17) (Hoover Institution studies ; 53) Bibliography: p. 91. ISBN 0-8447-3187-0

Agressie, geweld, terrorisme / S.C. Derksen ; [tek. Joh. A. van Dijk].
Lelystad : IVIO, 1978. - 20 p. : ill. ; 18 cm. - (AO ; no. 1710) Lit. opg.

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland