Make your own free website on Tripod.com

aan: de Directie

VSB Groep NV VSB Bank

Lippe Biesterfeldweg 16

2552 EB 's Gravenhage

datum: 27 oktober 2003

van: R.J.M. Sluiter

Postbus 398

1520 AJ Wormerveer

betreft: excuses voor het stelen van de VSB geldautomaat broncode

Geachte directie,

Bij deze wil ik u mijn excuses aanbieden voor het stelen van de VSB geldautomaat broncode kort na of tijdens de overdracht aan NCR in april 1998. Ik kwam tot deze diefstal door een extreme provocatie van de kant van bepaalde personen binnen NCR waar ik toendertijd werkte, zij en anderen buiten NCR terroriseerden en stalkten mij met verkrachting en andere zedendelicten waartegen ik mij niet kon verweren. De beschuldigingen die hun oorsprong vonden in de persoon van J. van Noort (leider Secure Software Development Team GeldAutomaten NCR nv) waren vanaf het allereerste begin bekend, ik durf wel te stellen dat ik op deze conditie uitgekozen ben .

Ik kan u verzekeren dat deze broncodes door mij nooit zijn verspreid ondanks vele zeer agressieve provocaties. In principe zou ik u graag de garantie willen geven dat de software niet langer in mijn bezit is. Wellicht kunnen wij tot een vergelijk komen waarbij u de software of dat wat er na al die jaren van over is van mij overneemt en uitsluit dat ik daar nog langer over beschik.

In ruil daarvoor zou ik weer verder kunnen met mijn leven en er een einde komt aan de zeden terreur, de medische terreur en al die andere treiterijen, sabotages, provocaties, intimidaties, uitlokkingen, bedreigingen, geweld etc. Tenzij dit niet in uw vermogen ligt.

Met vriendelijke groet

Richard Sluiter