Make your own free website on Tripod.com

Nederlandse Veiligheidsdienst provoceerd Geldautomaat Corruptie

Inleiding

De Nederlandse Geheime dienst AIVD is een corrupt gezelschap dat haar eigen belangen en dat van bevriende politici en Amerikaanse bedrijven op de eerste plaats stelt, voor Nationale belangen. Provocatie van gewone burgers en schending van burger- en mensen rechten zijn gewoon.

Ik ben een van die uitgelokte burgers, leest u maar:
Ik ben Richard J.M. Sluiter, geb. 4 maart 1964 te Zwolle, ID-card nummer JA0510004. Afgestudeerd Levensmiddelen Technoloog van de Agrarische Hogeschool Friesland (voorheen Rijks Hogere School voor Levensmiddelen Technologie), later omgeschoold tot IT'er. Ik heb geen Justitieel verleden (stand: februari 2005) en er zijn geen aangiften tegen mij. Voorzover ik kan nagaan word ik sinds 1985 maatschappelijk gesaboteerd, sinds 1993 zelfs gestalked met geheime beschuldigingen van verkrachting, vanaf mijn sollicitatie bij FTR eind 1997 sta ik onder zeer intensieve surveillance en is er een ware terreur losgebarsten. Ik leg uit hoe ik denk dat dit zo gekomen is:

Hoe de Stalking Terreur begon:
In 1986 werd een studente van mijn HTS, de Agrarische Hogeschool Friesland gepakt voor winkeldiefstal. Haar bedreigingen met de BVD gaf zoveel commotie dat een delegatie van de BVD en haar oom dhr. Jaap de Hoop Scheffer, toenmalig CDA parlementslid de kleine school in Bolsward bezocht. Ik kreeg een woordenwisseling met dit arrogante gezelschap toen zij mijn boekentas aan de kant trapten toen ik in een nauwe passage aan het fotokopiëren was. Ik was een gewone student en dit was een klein incident, maar sindsdien word ik gestalked door de BVD met veel maatschappelijke tegenwerking en getreiter tot gevolg.
3nl-t1-intro.pdf

Hoe de zedenterreur begon:
Van 1989 tot 1995 was ik bevriend met Adamien van Noort uit Dokkum, zonder te weten dat zij deze winkeldievegge was, en nichtje van mijn chef bij NCR. Zij beweerde dat ik haar had verkracht tijdens onze vakantie in Turkije, een vuile streek die ze haar vrienden vaker leverde, zo zou zij ook al eens verkracht zijn geworden tijdens haar ontgroening in 1986 en tijdens een stage in 1988... Ze ging niet naar de politie of naar de ambassade maar gebruikte haar BVD contacten. En zo werd ik sinds 1993 jarenlang door de BVD gestalked en getreiterd met geheime en valse beschuldigingen van verkrachting en andere zedenmisdrijven.
3nl-t1-intro.pdf

Hoe de Geldautomaat corruptie begon:
In 1998, na een AIVD screening, kwam ik als onderhoudsprogrammeur van NCR geldautomaten, voor FTR te werken. Achter mijn rug werd ik van verkrachting beschuldigd en openlijk getreiterd door collega's en leiding (NCR: Juke Gouw Ir. ex-Logica, Jan van Noort & FTR: Juke Gouw, Arnold Janssen ex-Marechaussee). Door betrokkenheid van de AIVD was Juridische hulp onmogelijk en ondertussen werd mijn sociale en economische toekomst vernietigd. De situatie werd zo volslagen wanhopig dat ik de geldautomaat broncode's van de VSB (Fortis) en Rabobank stal uit wraak en om een rechtszaak af te dwingen. Hierna werd ik tot mijn verrassing overgeplaatst naar het NCR / Postbank ThuisChipper project. Hier ontdekte ik dat dit project door FTR (Juke Gouw, Arnold Janssen & Mark van der Geijn) gestolen was om er eigen FTR applicaties van te maken.
3nl-t2-Cashpoint.pdf

Sociale & medische Terreur:
De terreur van stalking met zedendelicten met zulke variaties als kinder- en bejaarden-verkrachting maakten mij werk- en dakloos en met de medische terreur dreef mij dit een paar jaar over de halve wereld. Corruptie van de geldautomaat broncode op deze reizen gaf netwerk protocol, magnetische strip op de bankpas, sleutelmanagement en bewakingsroutine's van NCR geldautomaten bloot. Na vele bedreigingen en intimidaties om mijn mond te houden werd ik in 1999 opzettelijk met scabies (een soort schurft) geïnfecteerd en in 2000 met een geslachtsziekte (mogelijk syfilis), ook werd ik een aantal keer verdoofd en sindsdien lijd ik aan hartritme storingen en soms val ik weg. Medische zorg werd onthouden en / of gesaboteerd. Volgens (vervalste) laboratorium resultaten ben ik gezond ondanks de vieze symptomen, mijn huisarts geeft mij het halve antibioticum als om resistentie op te wekken, antibioticum werd gestolen en verwisseld voor placebo waarna de klachten snel terugkwamen. Diverse malen werd ik aangevallen en gestoken en talloze malen probeerde men mij te scheppen met een auto.
3nl-t4-medisch.pdf
3nl-t5-procedures.pdf

Conclusie:
Dit was een langdurig voorbereide en planmatig uitgevoerde provocatie met groot commercieel en politiek succes. De grootschalige vernieuwing van de geldautomaat infrastructuur in 2000 hebben de Nederlandse banken (onnodig) veel geld gekost (apparaten, servicecontracten, etc.). Fraude met bankpasjes (debitkaarten), inclusief netwerk corruptie lijkt bovendien toe te nemen.

De jarenlange internationale heksenjacht hebben dhr. Jaap de Hoop Scheffer, ex minister van Buitenlandse zaken en ex voorzitter OVSE mede tot secretaris generaal van de NATO gemaakt.

Nederland schend mensenrechten door jarenlange maatschappelijke sabotage(International Bill of Human Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), stalking met geheime en ongefundeerde beschuldigingen van verkrachting (Covenant on Civil and Political Rights).

Door het opzettelijk infecteren van een burger met een ziekte, de sabotage van de daardoor noodzakelijke medische analyse en behandeling maakt Nederland zich schuldig aan marteling (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Mijn rapport werd 9 augustus 2004 ingeleverd bij de High Commission on Human Rights van de Verenigde Naties in Geneve maar is zoek en de registratie blijkt ongedaan gemaakt te zijn.
3nl-t6-conclusie.pdf

Contact: alleen direct contact blijkt mogelijk
Adres: Richard J. M. Sluiter, Postbus 398, 1520 AJ Wormerveer, Nederland,

gsm: +31-648.255.792, email: rjmsluiter@gmx.de